Bijdrage: Onderwijs in de Begroting 2019


Uitge­sproken in de verga­­­dering van de commissie ZOCS op woensdag 31 oktober 2018

31 oktober 2018

Voorzitter,

Ik heb drie punten voor de wethouder. Gedifferentieerd onderwijsaanbod, daar zijn wij ook een groot voorstander van. Klinkt goed. Wij willen wel zeggen dat het aanbod niet per se betekent dat het toegankelijk is voor alle Rotterdammertjes die graag voor de school willen kiezen die het beste bij hen past. En ik vroeg mij dus af of de wethouder, of de gemeente, of de Raad dan wel commissie, zich kan uitspreken over toegankelijkheid vooral met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die moet worden betaald. Die is op sommige scholen vele malen hoger dan op andere en wij willen ons graag vergewissen dat ofwel een Rudolph Steinerschool ofwel een Daltonschool ook toegankelijk is voor Rotterdammers die misschien thuis niet de middelen hebben maar daar graag wel naartoe willen. Omdat ze graag dat thema onderwijs willen genieten.

Het tweede gedeelte is: we hebben met pijn in ons hart, kan ik toch wel zeggen, tegen het masterplan 'Bouwen aan de toekomst' gestemd, als enige fractie in de vorige periode. We zijn ervan bewust dat we in principe een mooie visie blokkeren met onze tegenstem maar we hadden en hebben moeite met de relatie die wordt toegedicht tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Wij zijn gevoelig voor het argument dat onderwijs ook een relatie heeft met de arbeidsmarkt. Maar het is meer de vraag wat leidend is over hoe je het onderwijs wilt inrichten en wat het doel is van onderwijs om voor te sorteren op een mooie rol later in je leven – als werknemer of zelfstandige, of dat je het in een groter, breder plaatje moet zien. En om die reden hebben wij tegen het masterplan gestemd. Ik wilde graag aan de wethouder vragen wat wij als Raad kunnen doen om te sleutelen aan het curriculum in de zin van: kunnen we sommige activiteiten, extra-curriculair of binnen het curriculum, stimuleren dan wel andere ontmoedigen? Mogen we dat als Raad? Is dat een discretionaire bevoegdheid die bij de scholen ligt? Goed, de discussie over cultuureducatie doet vermoeden dat wij wel enigszins sturing kunnen geven daaraan, maar graag hoor ik het van de wethouder. Want ik wil niet op de stoel van de schoolbesturen gaan zitten.

Tot slot de laatste vraag. Voorzitter, de vraag aan de wethouder is: NME zit bij collega Wijbenga, dus bij collega buitenruimte, en ik vroeg mij af hoe de coördinatie verloopt in het aanbieden van passend NME-onderwijs aan Rotterdammers. En wellicht nog een laatste vraag over het groenonderwijs. Het Wellant College is gesloten, aan de noordrand van het Kralingse Bos. In Barendrecht is gelukkig het Edudelta College gered. Die is er nog. Heeft de wethouder goed in de vingers of er genoeg aanbod is van die onderwijsvoorziening voor de Rotterdammers?

Tot zover, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage: Energietransitie in de Begroting 2019

Lees verder

Bijdrage: Veiligheid in de Begroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer