Motie: Geen mede­werking college aan fossiele evene­menten


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

constaterende dat

  • De burgemeester in oktober 2019 het evenement Generation Discover van oliebedrijf Shell heeft geopend;

overwegende dat

  • Generation Discover een evenement is waar deelnemers op jonge leeftijd worden blootgesteld aan perverse be├»nvloeding door de fossiele industrie;
  • Generation Discover zich presenteert als een onderwijsevenement, maar dat de 'lesstof' is opgesteld vanuit het perspectief van oliebedrijf Shell;
  • In de 'leeromgeving' van Generation Discover de deelnemers een toekomst wordt voorgeschoteld waarin fossiele brandstoffen nog altijd de hoofdmoot vormen van onze energiehuishouding;
  • De Reclame Code Commissie oliebedrijf Shell onlangs op de vingers heeft getikt, omdat ze misleidende reclame voor haar fossiele activiteiten maakte tijdens de editie van het evenement Generation Discover in 2018 in Den Haag;

voorts overwegende dat

  • Het een slecht signaal is naar volgende generaties Rotterdammers als het college actieve medewerking verleent aan fossiele evenementen;

verzoekt het college

  • Geen medewerking meer te verlenen aan fossiele evenementen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Structurele ondersteuning voor het Hefpark

Lees verder

Amendement: In Rotterdam leven ook dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer