Floating Farm


Een absurd idee

In de Merwehaven ligt een drijvende boerderij ('Floating Farm') met koeien. Wij hebben ons sinds jaar en dag verzet tegen het absurde idee om koeien op water te houden en blijven dat ook doen. Diverse vragen en moties hebben wij hiertoe ingediend.

Behalve een drijvende boerderij voor koeien bestond er ook het absurde plan voor een 'Floating Farm Poultry', een drijvende boerderij voor liefst zevenduizend (7000!) kippen. Met een motie hebben wij hiervoor een stokje gestoken.

Het standpunt Floating Farm is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten