Motie: Brand­brief naar kabinet over drijvende bouw­werken met dieren


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het debat aangevraagd door het lid Van der Velden over ‘Meervoudige dieronveilige situaties Floating Farm’,

constaterende dat

  • De bouwkundige voorschriften ten aanzien van drijvende bouwwerken met dieren landelijk zijn verankerd in het Bouwbesluit 2012;
  • De omgevingsvergunning voor het bouwen die op 22 augustus 2016 door de gemeente Rotterdam is verleend aan de initiatiefnemer van de Floating Farm, is geënt op de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012;

overwegende dat

  • De meervoudige dieronveilige incidenten op de Floating Farm aantoonbaar duidelijk maken dat het Bouwbesluit 2012 niet voldoet om het welzijn van dieren op drijvende bouwwerken te waarborgen;

verzoekt het college

  • Een brandbrief aan het kabinet te sturen waarin zij kenbaar maakt aanpassing van het Bouwbesluit 2012 te wensen, om zo het welzijn van dieren op drijvende opstallen te waarborgen;
  • In de brandbrief aan te geven dat zij graag allereerst een verbod ziet op het houden van dieren op drijvende bouwwerken, maar in ieder geval dusdanige eisen aan dergelijke bouwwerken verlangt zodat dieren aldaar gehouden nooit meer te water kunnen geraken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Geen geld naar de Floating Farm

Lees verder

Motie: Weg met die Floating Farm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer