Motie: Weg met die Floating Farm


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het debat aangevraagd door het lid Van der Velden over ‘Meervoudige dieronveilige situaties Floating Farm’,

constaterende dat

  • Er een “Geurverordening ten behoeve van de drijvende boerderij ‘Floating Farm’ in Merwe-Vierhavens“ is;
  • Deze verordening de Floating Farm juridisch mogelijk maakt;

verzoekt het college

  • De “Geurverordening ten behoeve van de drijvende boerderij ‘Floating Farm’ in Merwe-Vierhavens“ in te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen