Motie: Geen geld naar de Floating Farm


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het debat aangevraagd door het lid Van der Velden over ‘Meervoudige dieronveilige situaties Floating Farm’,

constaterende dat

  • Het college in 2018 een subsidie van €42.600 heeft toegekend aan de Floating Farm, ten behoeve van het ontplooien van educatieve activiteiten;
  • De gemeente voorts mest inkoopt – of in ieder geval heeft ingekocht – bij de Floating Farm;

overwegende dat

  • Het zakendoen met de Floating Farm, in de vorm van subsidieverstrekking of inkoop, de intensieve veehouderij legitimeert;
  • De Floating Farm niet duurzaam is, maar een drijvend ponton een industriële omgeving waarop koeien buiten hun natuurlijke leefgebied worden gehouden;

verzoekt het college

  • Geen subsidie meer te verstrekken aan de Floating Farm;
  • Geen producten meer af te nemen van de Floating Farm;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen