Racisme en discri­mi­natie


Wij bestrijden racisme en discriminatie op alle fronten. De gemeente Rotterdam doet geen zaken met organisaties die zich aan racisme en discriminatie schuldig maken, zoals malafide uitzendbureaus of verhuurbedrijven. Want wij streven juist naar gelijkheid en gelijkwaardigheid in Rotterdam. Zo willen wij dat de gemeente investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en in religieuze kringen. Verder gaat de gemeente experimenteren met anoniem solliciteren, zorgt zij voor diversiteit in het ambtenarenapparaat en geeft zij invulling aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Statushouders worden actief geholpen in hun integratie, waarbij taallessen centraal staan. Voor uitgeprocedeerden is er een voorziening die de gemeente financieel ondersteunt.