Motie: Start de Rotter­damse helingsfase van het slaver­nij­ver­leden met een compas­sie­volle houding


13 april 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 13 april 2023, ter bespreking van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023,

constaterende dat

  • De burgemeester van Rotterdam Aboutaleb op vrijdag 10 december 2021 (dag van de rechten van de mens) excuses heeft aangeboden namens het college van b en w voor de deelname van achtereenvolgende Rotterdamse bestuurscolleges aan het systeem van kolonialisme en slavernij vanaf 1600;
  • Een jaar later, de premier Rutte ook excuses heeft aangeboden voor Nederlands slavernijverleden, met zeer betekenisvolle, hand reikende woorden van 'geen punt, maar een komma';
  • Het huidige collegeakkoord “Een Stad” vermeldt dat het college samen met de gemeenschappen van Rotterdam invulling geeft aan het stadsprogramma ‘Een gedeelde geschiedenis’, dat loopt tot 2024 door. In 2023 wordt bijzondere aandacht geschonken aan de herdenking van 160 jaar slavernijverleden;

overwegende dat

  • Er in de gemeenteraad behoefte is aan het geven van een krachtig signaal voor het veroordelen van (intergenerationele) racisme en discriminatie met het oog op het faciliteren van verzoening en heling in het herdenkingsjaar;
  • Onlangs nogmaals zeer pijnlijk duidelijk is geworden dat de doorwerking van slavernij en kolonialisme (in de vorm van racisme en discriminatie) na 160 jaar nog zeer dominant aanwezig is in alle geledingen van de samenleving[1]. Dit betekent dat de aanpak tot nu toe onvoldoende is er moet versneld en geïntensiveerd worden;
  • Het zeer goed is om een plek in Rotterdam te hebben waarbij men fysiek de herinneringen van de slavernij en kolonialisme kunt ervaren maar ook waar de samenleving in dialoog kan gaan over wat nodig is voor de heling;

verzoekt het college

  • Met betrokken partijen een Rotterdamse helingsfase te integreren in de uitvoering van de college doelstelling mbt herdenkingsjaar(zoals premier Rutte als komma verwoordt) van het slavernijverleden. Dit vereist een andere (extra) zichtbare inspanning van het herdenkingsjaar dan die het college op dit moment voor ogen heeft. Grote steden als Amsterdam en Den Haag doen het in tegenstelling tot Rotterdam bijvoorbeeld veel zichtbaarder;
  • Samenwerking aan te gaan met het toekomstige Nationale Slavernijmuseum in Amsterdam voor het creëren van het Rotterdams verhaal in dit museum;

en gaat over tot de orde van de dag.

[1] Zoals het geval is bij o.a. toeslagenaffaire, discriminatie bij het Ministerie van Buitenlandse zaken


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Alle overheidsinformatie in het archief

Lees verder

Motie: Pak je verlies, accepteer gemaakte fouten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer