Bijdrage: Uitkomsten onderzoek discri­mi­natie parti­cu­liere woning­verhuur Rotterdam


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 23 februari 2023

23 februari 2023

Voorzitter,

Discriminatie op de woningmarkt is hardnekkig. Iedere vorm van discriminatie hoe en /of waar dan ook is onacceptabel. Gelukkig vindt de gemeente dit ook.

De gemeente is onlangs gestart met de campagne, Zie het, zeg het, meld het om het melden van discriminatie onder de aandacht van de Rotterdammers te brengen. De meldbereidheid van Rotterdammers op dit platform is nog niet groot.

Wij zijn van mening dat discriminatie te lang ongehoord is gebleven. En over discriminatie zwijgen we niet, want dan stemmen we toe. En daarom vragen we het college op middels deze motie 21 maart uit te roepen tot Meld het nu -dag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.