Amen­dement: Respecteer budget voor koloniaal en slaver­nij­ver­leden


4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2023,

Besluit:

  • De lasten van het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving voor 2023 met €195.000 te verhogen.
  • De baten van het programma Algemene Middelen voor 2023 met €195.000 te verlagen.

--

Toelichting:

Het college stelt voor de bestemmingsreserve ‘Koloniaal en Slavernij Verleden’ van €195.000 te laten vrijvallen. Dat betekent dat het geld ophoudt te zijn gereserveerd voor het herdenken van dit verleden en dat het wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hier zijn we op tegen. Het budget is hard nodig om van 2023 een goed herdenkingsjaar te maken, om wonden te helen en uitwerking te geven aan de spreekwoordelijke komma. De gebeurtenis van gisteren – bekladding slavernijmonument op de Lloydpier – laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Sturen op Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Amendement: Houtstook acuut probleem voor de volksgezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer