Raads­vragen: Geba­rentolk voor nieuw­jaars­toe­spraken burge­meester


Indiendatum: dec. 2019

Geacht college,

Begin volgend jaar zal de burgemeester twee nieuwjaarstoespraken houden die betekenisvol kunnen zijn voor de Rotterdammers, te weten de toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal van het Stadhuis op maandag 6 januari en de toespraak tijdens de buitengewone raadsvergadering op donderdag 9 januari. Voor onze stadsgenoten met een auditieve beperking zijn deze toespraken evenwel niet toegankelijk, omdat er tijdens de toespraken van de burgemeester geen gebruik wordt gemaakt van een gebarentolk.

De Partij voor de Dieren is dé emancipatiepartij, zowel landelijk als in Rotterdam. Niet voor niets zijn onze verkiezingsprogramma's altijd beschikbaar in duidelijke taal, zodat een ieder begrijpt wat er staat. Maar wij willen ook inwoners met een auditieve beperking kunnen bedienen. Onze motie 'Raadsondertiteling op het raadsinformatiesysteem' [1] is al een stap in de goede richting, maar wij willen eveneens dat Rotterdammers met een auditieve beperking de nieuwjaarsboodschappen van de burgemeester kunnen volgen.

1. Bent u bereid voor de nieuwjaarstoespraken van de burgemeester op 6 januari en 9 januari aanstaande gebruik te maken van een gebarentolk? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u dan eveneens bereid belangengroepen voor mensen met een auditieve beperking te informeren hieromtrent?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7514598/3

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 20 dec. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Hinder door houtrook in Zevenkamp houdt aan – vervolgvragen

Lees verder

Raadsvragen: Zorgen Nationale Ombudsman over invoering Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer