Motie: Meld het op 21 maart


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van Uitkomsten onderzoek discriminatie particuliere woningverhuur Rotterdam,

constaterende dat

  • Het door het college gevraagde onderzoek naar Discriminatie bij woningverhuur in Rotterdam” concludeert duidelijk dat er sprake is van discriminatie bij kandidaat-huurders met een Marokkaans klinkende mannennaam;
  • Het college van voornemens is om actie te ondernemen om de discriminatie op de particuliere woningmarkt te bestrijden met o.a. nieuwe middelen;
  • Het college het melden van discriminatoire praktijken van makelaars en verhuurders als een belangrijk instrument ziet voor het gemeentelijk beleid;

overwegende dat

  • De gemeente onlangs is gestart met campagne “Zie het, zeg het, meld het om het aanmelden van discriminatie onder de aandacht van Rotterdammers te brengen;
  • De aanmeldbereidheid van Rotterdammers op dit platform nog niet zo groot is;
  • De raad op 2 februari een motie heeft aangenomen om 21 maart 2023 aan te grijpen voor een duidelijk zichtbaar signaal/statement tegen racisme en discriminatie en voor saamhorigheid;

verzoekt het college

  • Een ‘Meld het nu’ dag te organiseren op 21 maart in verschillende wijken in Rotterdam waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan discriminatie op de woningmarkt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Klimaataanjager voor de plantaardige revolutie

Lees verder

Motie: Voorkeursvariant bewoners nader onderzoeken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer