Natuur­in­clusief bouwen


Wij willen dat de bebouwde omgeving zoveel mogelijk rekening houdt met de stadsnatuur. Met onze motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen' hebben wij ervoor gezorgd dat nieuwbouwprojecten in Rotterdam een nieuw leefgebied vormen voor diersoorten, bijvoorbeeld door nest- en broedgelegenheden in de dakkapel of spouwmuren mogelijk te maken. De gemeente kan in overeenkomsten met ontwikkelaars, in inrichtingsplannen of in welstandsparagrafen vastleggen op welke manieren de stadsnatuur een plekje krijgt in nieuwbouwprojecten. Wij streven naar periodieke herziening van natuurinclusief bouwen om op dit gebied de meest vooruitstrevende gemeente van Nederland te worden.

Het standpunt Natuurinclusief bouwen is onderdeel van: Bouwen en wonen De groene stad Opkomen voor dierenrechten