Motie: Twee­bos­buurt natuur­in­clusief


29 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot transformatie van de Tweebosbuurt,

constaterende dat

  • Er met de motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen' een brede wens van de Raad bestaat om natuurinclusief bouwen zo snel mogelijk toe te passen bij nieuwbouwprojecten in de stad;

overwegende dat

  • De groene bouwenveloppe waarmee het natuurinclusief bouwen gestand wordt gedaan, nog altijd op zich laat wachten;
  • Vertraging in de komst van deze bouwenveloppe niet hoeft te betekenen dat we het natuurinclusief bouwen uitstellen tot het moment dat voornoemde motie wordt afgedaan;

verzoekt het college

  • In afwachting van de afdoening van de motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen' Vestia te verzoeken natuurinclusief te gaan bouwen in de Tweebosbuurt, waarbij in de geest van voornoemde motie wordt gehandeld;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Excellent of hoger voor gebiedsontwikkeling Tweebosbuurt

Lees verder

Motie: We luiden de noodklok, we tellen af

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer