Bijdrage: Raads­voorstel trans­for­matie van de Twee­bos­buurt


Uitge­sproken in de raads­ver­­ga­­dering op 29 november 2018

29 november 2018

De Partij voor de Dieren is altijd tegen de Woonvisie geweest. En de ontheemding van bijna zeshonderd huishoudens door de grootschalige sloop in de Tweebosbuurt toont goed aan waarom de uitvoering van het Woonvisiebeleid desastreus is.

Steeds wordt er gesproken dat de wijk te homogeen is qua inkomen, dat de wijk moet worden opgewaardeerd, dat de problemen moeten worden opgelost. Maar sociale problemen laten zich niet zomaar oplossen door ruimtelijk ingrijpen. Natuurlijk, de demografische gegevens van de wijk veranderen en verbeteren. Maar de huidige bewoners profiteren hier niet van. Hun armoede en andere problemen worden er niet door opgelost. Deze worden simpelweg verplaatst en verspreid. Door de sloop van zeshonderd sociale huurwoningen ontstaat er een waterbedeffect. Veruit de meesten bewoners kunnen niet terugkeren. Zij worden uit hun sociale omgeving getrokken. Een hecht sociaal weefsel dat over een lange periode is opgebouwd. Deze bewoners zijn afhankelijk van elkaar, zij zorgen voor elkaar. Nu wordt van hen verwacht dat zij elders in de stad gaan wonen. Het sociale geheel wordt uit elkaar getrokken. En waar moeten de bewoners naartoe, vraag ik aan de wethouder? Er is een tekort aan betaalbare woningen in de stad. En in de randgemeenten zijn zij ook niet welkom, aangezien daar de Rotterdamwet wordt gehanteerd.

We hebben helaas in de commissie gezien dat er naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid is voor deze desastreuze plannen. Wij zullen tegen stemmen, maar denken wel mee over de invulling van de plannen. We proberen er het beste van te maken. De nieuwe woningen bieden een kans om van de Tweebosbuurt een groene, duurzame en natuurinclusieve wijk te maken. Overigens kan dit ook met een grondige renovatie, dus onze motie 'Tweebos natuurinclusief' is in alle gevallen toepasbaar.

Is de wethouder bereid om van de Tweebosbuurt een natuurinclusieve bouwpilot te maken, in afwachting van de komst van een groene bouwenveloppe die momenteel in de maak is? Een bouwpilot waarin de huizen en andere gebouwen zo worden ontworpen dat ook dieren en groen een plekje krijgen? Dat dieren graag in deze wijk komen, blijkt uit de aanwezigheid van vleermuizen, zo vertelde een van de bewoners ons. Deze dieren en hun verblijfplaatsen zijn het hele jaar door beschermd. Ik zou graag een garantie van de wethouder willen hebben dat er rekening wordt gehouden met deze dieren en de juiste maatregelingen worden getroffen. Graag een reactie.

Ook de buitenruimte wordt aangepakt in de transformatie van de Tweebosbuurt. Dit biedt de kans om te ontwikkelen volgens de streefwaarden van het BREEAM-certificaat voor gebiedsontwikkeling. Per begin volgend jaar gaat een vernieuwde versie van kracht. Mooie timing dus. Hierbij dienen wij een tweede motie in om de wethouder de ontwikkelaar ertoe aan te zetten in ieder geval in te zetten op 'Excellent' binnen het certificaat BREAAM-NL 2018.

Tot slot zien wie graag onze wens in vervulling gaan tot het planten van minibossen in de stad. Waar kan dit beter dan in de buurt die haar naam ontleent aan het bos? Met onze derde motie verzoeken wij de wethouder een minibos aan te leggen in de Tweebosbuurt volgens de richtlijnen van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, het IVN.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.