Motie: Een groen dak op zorg­complex Meerweide


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Grote Hagen 98’,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan herontwikkeling en uitbreiding van zorgcomplex De Meerweide mogelijk maakt;
  • Realisering van een groen dak op het zorgcomplex, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, niet kan worden geborgd in de regels van het bestemmingsplan;

overwegende dat

  • Elk dak kansen biedt voor toevoeging van groen en/of klimaatadaptatie en dat het niet benutten van nieuwbouw een gemiste kans is, ;

verzoekt het college

  • Ervoor te zorgen dat het dak van zorgcomplex Meerweide wordt gerealiseerd met een groene bovenlaag, al dan niet in combinatie met zonnepanelen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Einde aan Oostflank

Lees verder

Amendement: Wel burgerparticipatie bij de GRJR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer