Bijdrage: Begroting 2023, porte­feuille bouwen (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 2 november 2022

2 november 2022

Voorzitter,

Namens natuurorganisaties maar zeker ook namens bouwbedrijven vragen we de wethouder zich hard te maken voor een wettelijk kader voor natuurinclusief bouwen. De bouwbedrijven willen dit graag, omdat inbedding van natuur in bouwprojecten nu een vrijwillig karakter kent en wordt geregeld in een lappendeken van gemeentelijk beleid. Gevolg: ongelijk speelveld tussen willers en niet-willers voor natuurinclusief bouwen en onzekerheid voor marktpartijen aan de investeringshorizon.

Dat kan anders, bijvoorbeeld door borging van een natuurtoets in het bouwbesluit. De wethouder kan het manifest bouwen voor natuur ondertekenen en treedt dan in de voetsporen van collega-gemeenten als Amsterdam, Breda, Den Haag, Utrecht en nog wat meer gemeenten. De natuurtoets wordt dan een reguliere technische landelijke eis waar bouwers aan zullen voldoen.

We nemen aan dat de wethouder dit ook wil. In de uitvoeringsagenda biodiversiteit van haar college staat het volgende: “Het lijkt nodig om te komen tot een biodivers stadsontwerp, waarbij we gebruik maken van de oplossingen van de natuur en leren van de natuur (bio-mimicry) en toegroeien naar een regeneratieve gebouwde omgeving (waarin we meer leven toevoegen dan onttrekken)”. Dit is waar de natuurtoets goed voor is.

We horen graag of de wethouder ons verzoek tot ondertekeningen van het manifest bouwen voor natuur wil omarmen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Kern en Plassen (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Begroting 2023, portefeuille buitenruimte (commissiebehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer