Bijdrage: Masterplan Rijnhaven


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 15 april 2020

15 april 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is erg tevreden met het Masterplan Rijnhaven. Liever verdichting op zo’n hoogstedelijke plek dan aan de randen van de stad. Er worden goede, duurzame ambities en uitgangspunten neergelegd voor het vervolg van deze grootse ontwikkeling. Een mooie kans voor Rotterdam om hier iets unieks voor de stad te bouwen. De Partij voor de Dieren denkt natuurlijk graag met de wethouder mee, om de ambities mogelijk nog wat verder op te schroeven.

We zijn tevreden dat wordt ingezet op een verbetering van de waterkwaliteit en het onderwaterleven. Wel vroeg ik me af wat voor invloed de verbinding met de Nieuwe Maas en de grootschalige scheepvaart heeft op de kwaliteit van het water? Kun je dan wel veilig het water in?

Een goede waterkwaliteit betekent goed nieuws voor de huidige bewoners van de Rijnhaven: de vissen. Er zal straks in de Rijnhaven worden gerecreëerd. Voor sommigen is hengelen een vrijetijdsbesteding. Iets wat daar straks wellicht heel aantrekkelijk wordt om in de Rijnhaven te gaan doen. Maar hengelen is schadelijk voor het dierenwelzijn. Om de vissen te beschermen willen we daarom dat de wethouder de Rijnhaven aanwijst als hengelvrije zone. Hengelen past niet bij het natuurinclusieve, duurzame karakter van de Rijnhaven. Het is bewezen dat vissen gevoelens van pijn en stress ervaren. Vaak worden ze beschadigd en verwond weer teruggezet. Wil de wethouder toezeggen dat de Rijnhaven een hengelvrije zone wordt? Ik dien voor de zekerheid alvast onze conceptmotie hierbij in.

Dan luchtkwaliteit. Op de Wilhelminakade is de Cruisterminal gevestigd. Cruiseschepen zijn heel slecht voor de luchtkwaliteit. Eén cruiseschip stoot per dag evenveel viezigheid uit als een miljoen auto's. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Er zijn nu al klachten van bewoners op de Kop van Zuid. En er is een toename in het aantal schepen, nu Amsterdam ze niet meer wil. Hoe borgt de wethouder de gezondheid van de nieuwe bewoners die met hun balkonnetjes bij wijze van spreken boven de uitlaat van de schepen zitten? Graag een reactie.

Demping van de Rijnhaven is noodzakelijk. De Partij voor de Dieren vindt dat in het kader van de duurzaamheid van het plan ook deze fase duurzaam moet zijn. Het lijkt mij om enorme hoeveelheden zand te gaan, met een grote ecologische voetafdruk van deze fase als gevolg. Weet de wethouder om hoeveel kuub het gaat? Kan de wethouder toezeggen dat de partners van de gemeente gecertificeerd duurzaam zand winnen? Dat we de garantie krijgen dat het op duurzame en onschadelijke manier wordt gewonnen? Zandwinning kan namelijk slecht zijn voor natuur, biodiversiteit en de omgeving. En hoe wordt deze enorme hoeveelheid aan het zand naar de Rijnhaven vervoerd? Kan dit bijvoorbeeld met innovatieve duurzame binnenvaartschepen of vrachtwagens? Kan de wethouder dit toezeggen? Ook hiervoor heb ik een conceptmotie: demping Rijnhaven ook duurzaam.

En dan mijn laatste punt. Houtbouw. Houtbouw is een duurzaam materiaal, mits met de juiste labels. De Partij voor de Dieren is van mening dat de duurzame, natuurinclusieve, innovatieve Rijnhaven zich bij uitstek leent voor houtbouw. En we gaan graag een stapje verder met ons denken: we zouden graag zien dat de wethouder zich toelegt op het vestigen van het wereldrecord houten hoogbouw. Momenteel gevestigd in Noorwegen met een toren van 85,4 meter. Dan moet en kan Rotterdam volgens mij beter. Een unieke kans voor de wethouder zich op de wereldkaart te zetten als echte innovatieve hoogbouwstad. Hoe denkt de wethouder hierover. Kan ik hem overhalen tot het aangaan van de uitdaging van de wereldrecordpoging houten hoogbouw? Ik heb hiervoor ook een conceptmotie voor opgesteld. Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Aanvraag agendapunt over 'Bezwaarschriften en zienswijzen indienen doe je per e-mail'

Lees verder

Bijdrage: Consultatie onderzoeken tarieven OV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer