Vuurwerk


Wij zijn tegen het afsteken van vuurwerk door burgers tijdens de jaarwisseling. Het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk door burgers heeft alleen maar nadelen. Het leidt onder andere tot stress en angst bij huisdieren en mensen, tot verstoring van de stadsnatuur, tot extreem slechte luchtkwaliteit, tot zwerfafval, tot onveilige situaties, tot ernstig letsel en tot vandalisme. Om al deze redenen maken wij ons sterk voor een verbod op consumentenvuurwerk binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.