Aanvraag Twee­mi­nu­ten­debat: Uitbreiding aantal vuur­werk­vrije zones tijdens jaar­wis­seling


Behandeld in de raads­ver­ga­dering van 20 december 2018

14 december 2018

Geachte voorzitter,

Het college heeft de bevoegdheid gebieden in de stad aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Daar heeft zij gebruik van gemaakt. In totaal zijn 36 gebieden in de stad aangewezen als plek waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Met meerdere raadsuitspraken willen wij ervoor zorgen dat het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling wordt uitgebreid tot de gebieden waar een specifiek belang geldt voor de dieren die in het wild leven of worden gehouden in kinderboerderijen. Om deze reden doen wij hierbij een aanvraag tot het hebben van een tweeminutendebat in de raadsvergadering van 20 december aanstaande. Wij verzoeken u deze aanvraag te agenderen.

--

Klik hier voor de uitzending van de raadsvergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen