Onze parken en kinder­boer­de­rijen het hele jaar vuur­werkvrij!


13 januari 2020

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over professionele vuurwerkshows. Deze vuurwerkshows zijn geen onderdeel van de lopende discussie over een mogelijk landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling en mogen dus doorgaan, ongeacht wat de Tweede Kamer of het kabinet zal besluiten. Iedereen kan in principe een aanvraag doen voor het organiseren van een vuurwerkshow, het hele jaar door. En in principe kan een vuurwerkshow overal plaatsvinden. Dat brengt wat ons betreft een groot risico met zich mee voor de stadsnatuur en de dieren die in het wild leven.

Voor een vuurwerkshow moet je volgens de geldende regels een aanvraag doen bij de provincie Zuid-Holland, niet bij de gemeente Rotterdam. De provincie geeft toestemming als zij de locatie geschikt vindt. Wij weten niet of het provinciebestuur genoeg af weet van de locaties in Rotterdam en of de stadsnatuur te lijden heeft onder zo'n vuurwerkshow. Niet alleen locaties hebben onze zorg, maar ook het seizoen waarin de show plaatsvindt of het tijdstip van afsteken. Wij willen bijvoorbeeld niet dat er in een park vuurwerk wordt afgestoken en al helemaal niet 's nachts of tijdens het broedseizoen of de paartijd van vleermuizen. De stadsnatuur moet worden beschermd tegen dit soort praktijken, want die is ons veel te dierbaar.

Helaas blijkt uit de regelgeving dat het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders eigenlijk niks te zeggen heeft over de vuurwerkshows die in Rotterdam worden georganiseerd. Dit terwijl het niet ondenkbaar is dat er een toename van dat soort shows te verwachten valt als een landelijk vuurwerkverbod in de toekomst realiteit wordt. Om die reden hebben wij het college van burgemeester en wethouders een hele serie vragen gesteld over de rol die zij speelt met betrekking tot de vuurwerkshows, bijvoorbeeld met betrekking tot de openbare orde, het schoonhouden van de buitenruimte en - uiterst belangrijk - het beschermen van dieren, planten en bomen. Ook willen wij van het college weten hoe zij invloed kan uitoefenen op de provincie om ervoor te zorgen dat er geen toestemming wordt verleend voor vuurwerkshows die een gevaar opleveren voor mens en dier. Wij roepen het college daarom op om te zorgen dat er geen vuurwerkshows (meer) worden georganiseerd in parken en rond kinderboerderijen.

Gerelateerd nieuws

Levende kerststal niet meer van deze tijd

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Snel duidelijkheid over groenambities van Rotterdam

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de schimmige gang van zaken rond...

Lees verder