Bijdrage: Maat­re­gelen jaar­wis­seling


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie VB op 5 december 2019

5 december 2019

Voorzitter,

Wij zijn blij dat door onze inspanning extra grondgebied is toegevoegd aan de vuurwerkvrije zone. Of beter gezegd: dat er gebied is onttrokken aan de vuurwerkzone. Het blijf toch gek dat binnen het nieuwe, omgekeerde systeem de uitzondering - dat is waar je vuurwerk mag afsteken - groter is dan de regel, althans in stedelijk gebied. Die regel is: in Rotterdam steek je geen vuurwerk af.

Het was toch een behoorlijke omissie dat gevoelige plekken als begraafplaatsen nog niet eerder waren opgenomen in de vuurwerkvrije zone. Fijn dat dit nu wel gebeurt. Wel jammer dat andere gevoelige plekken zoals de groenstroken langs waterpartijen in de stad nog steeds plekken zijn waar je vuurwerk mag afsteken. Zo mag je rondom de Bergse Voor- en Achterplas, behalve in het Prinsemolenpark en bij de manege, gewoon knallen tijdens de komende jaarwisseling. Jammer, voorzitter. Dat we het geen park noemen, betekent niet dat er geen natuurwaarden zijn die bescherming verdienen. Datzelfde geldt voor het argument singels, vijvers en vlieten niet op te nemen, zogezegd omdat volgens Stadsbeheer en de diensten de vuurwerkvrije zone dan een te versnipperd karakter krijgt.

Dat argument valt moeilijk te rijmen met het versnipperde karakter dat de vuurwerkkaart nu al heeft. Dit vinden wij niet allen, dat vinden ook de hulpdiensten die tijdens de jaarwisseling een juridisch adviseur om de achterbank moeten meenemen om te kijken waar moet worden gehandhaafd en waar niet. Wij willen dan toch zeker de indiener van het amendement op het APV-voorstel dat in principe uitging van zo’n 35 vuurwerkzones, te vragen zijn eigen creatie in het nieuwe jaar te evalueren en zich af te vragen of dit nu wel zo handig was.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Verkeersveiligheid

Lees verder

Bijdrage: Beoordeling provincie Zuid-Holland voorontwerpbestemmingsplan Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer