Raads­vragen: Pony overleden door vuurwerk buiten de vuur­werkzone


Indiendatum: jan. 2020

Geacht college,

Ons heeft vandaag het trieste bericht bereikt dat een pony op een kinderboerderij in Hoek van Holland is overleden door toedoen van vuurwerk. Op de website [1] van het AD Rotterdams Dagblad wordt verslag gedaan van de gebeurtenis tijdens Oud & Nieuw. De pony is zo geschrokken van het vuurwerk dat deze lelijk ten val kwam en bekneld raakte, uiteindelijk met de dood tot gevolg. Een woordvoerder van de kinderboerderij wist te vertellen dat er rondom de kinderboerderij veel vuurwerk is afgestoken, ondanks dat dit verboden is. Het was tijdens de jaarwisseling 'bar en boos', aldus de woordvoerder.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft er met een motie in december 2018 voor gezorgd dat er rondom kinderboerderijen destijds een vuurwerkvrije zone zou komen. In het omgekeerde stelsel maken kinderboerderijen, evenals parken, gebieden met grote grazers en begraafplaatsen logischerwijs geen deel uit van de vuurwerkzone. In die gebieden geldt een gebiedsverbod op het afsteken van vuurwerk.

1. Hoe is er aan het publiek ter plaatse duidelijk gemaakt dat bepaalde gebieden in de stad, waaronder de kinderboerderij in Hoek van Holland, geen deel uitmaakten van de vuurwerkzone?

2. Is er daadwerkelijk gehandhaafd in die gebieden die geen deel uitmaakten van de vuurwerkzone? Indien ja, hoe is er gehandhaafd? Indien ja, hebben de politie en de handhavers van de gemeente prioriteit gegeven aan het handhaven van het vuurwerkverbod in deze gebieden tijdens Oud & Nieuw?

3. Heeft u meldingen of klachten ontvangen van elders in de stad over het overtreden van het gebiedsverbod op het afsteken van vuurwerk? Indien ja, waar? Indien ja, hoe verklaart u het dat de gebiedsverboden zijn overtreden?

4. Bent u bereid ons een overzicht te doen toekomen van alle boetes die zijn uitgedeeld voor het afsteken van vuurwerk buiten de vuurwerkzone? Indien nee, waarom niet?

Wij hebben al langer gerede twijfels over de effectiviteit van een gebiedsverbod op het afsteken van vuurwerk. Zo lazen wij vorig jaar op de website2 van het AD Rotterdams Dagblad een ander artikel waarin twee handhavers van de gemeente Rotterdam werden opgevoerd. Die zeiden over de pakweg dertig extra vuurwerkvrije zones die wij met onze moties voor elkaar hadden gekregen, het volgende:

“Wij gaan niet handhaven op de nieuwe vuurwerkvrije zones”. (…) Er hangen geen borden, dus mensen kunnen het ook niet weten.”


5. Wat vindt u ervan dat handhavers van de gemeente Rotterdam aangeven niet te willen of kunnen handhaven op de gebiedsverboden op het afsteken van vuurwerk?

6. Is het ontbreken van een aanduiding in de openbare ruimte inderdaad reden om niet te handhaven? Burgers zouden toch gewoon de besluiten van de gemeenteraad moeten kennen?

7. Beschouwt u het ontbreken van een aanduiding in de openbare ruimte als steekhoudend argument nu het afsteken van vuurwerk in Rotterdam sinds de afgelopen jaarwisseling verboden is, tenzij waar dat niet geldt?

1 https://www.ad.nl/waterweg/pony-blacky-schrok-zo-van-vuurwerk-dat-hij-viel-en-ingeslapen-moest-worden~ac2a08faa/

2 https://www.ad.nl/rotterdam/knallen-op-het-noordereiland-gaat-door-ondanks-vuurwerkvrije-zone~ad21700a/

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 20 jan. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Vuurwerkincident met kat in Bloemhof

Lees verder

Raadsvragen: Korting afgeschaft voor dagkaart 65-plussers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer