Raads­vragen: Eerste erva­ringen met het vuur­werk­verbod


Indiendatum: 10 jan. 2023

Geacht college,

Tijdens de afgelopen jaarwisseling gold er een vuurwerkverbod in onze stad. Het was de eerste ‘reguliere’ jaarwisseling mét vuurwerkverbod sinds de coronajaren. Het verbod wordt mogelijk gemaakt door een artikel in de Algemene plaatselijke verordening (Apv), te weten artikel 2:73 met daarin opgenomen de tekst:

“Het is verboden om tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen.”

1. Vindt u dat de Rotterdammers zich goed hebben gehouden aan het verbod?

2. Bent u tevreden met de bereidwilligheid van Rotterdammers zich te houden aan het verbod? En is de politie tevreden?

3. Wie is primair verantwoordelijk voor handhaving van het vuurwerkverbod, de gemeente of de politie? Indien beide, hoe is de handhavingsstrategie onderling afgestemd?

4. Wat was de handhavingsstrategie precies? Coachend handhaven, lik-op-stukbeleid of iets ertussenin?

5. Hoeveel personen zijn op 31 december 2022 vanaf 18.00 tot 02.00 op 1 januari 2023 geverbaliseerd op basis van overtreding van het vuurwerkverbod, te weten artikel 2:73 van de Apv?

6. Welke strafmaat geldt voor overtreding van het genoemde vuurwerkverbod?

7. Hoeveel personen zijn rond de jaarwisseling geverbaliseerd voor allerhande overtredingen, en hoe verhoudt dit zich tot andere jaren?

8. Is er schade gerapporteerd aan gemeentelijke eigendommen? Indien ja, voor welk bedrag en hoe verhoudt deze schade zich tot andere jaren?

9. Zijn er vuurwerkincidenten met dieren gemeld of waargenomen? Indien ja, bij welke dieren en welk leed is aangericht? Zijn daders betrapt of naderhand opgespoord en welke straf geldt er voor hen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: 10 jan. 2023
Antwoorddatum: 7 feb. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Meervleermuizen en de energietransitie - vervolgvragen op 20bb17141

Lees verder

Raadsvragen: Blunder van jewelste bij ondersteuningsverklaringen waterschapsverkiezingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer