Bouwen en wonen


Onze successen!

2018

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog een meer proactieve rol krijgt in de bouwplannen van de gemeente Rotterdam. De stadsecoloog wordt vanaf nu voorafgaand een de uitvoering actief betrokken bij het betrekken van de stadsnatuur in bouwplannen.
2019
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken hoe zij inwonende mantelzorgers kan ondersteunen als de huurder van een corporatiewoning komt te overlijden. Ons voorstel moet er uiteindelijke toe bijdragen schrijnende situaties van dreigende dakloosheid voor mantelzorgers te voorkomen.
2020
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de mogelijkheid voor stadslandbouw behouden blijft in het Schiekadeblok, ook nadat de gemeente Rotterdam het Schieblock (waarop de huidige DakAkker is gelegen) zal verkopen. Wij hopen dat de nieuwe eigenaar wederom een mogelijkheid voor stadslandbouw toelaat op het dak van dit gebouw.

2021

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor het woonbeleid de kaders voor toepassing van opkoopbescherming laat vaststellen door de Raad. Deze kaders zijn van essentieel belang om te begrijpen welke (juridische) grondslagen gelden bij de aanwijzing van gebieden in de stad waar opkoopbescherming van toepassing mag of zal zijn. Denk hierbij aan schaarste van een bepaald type prijssegment of overlast als gevolg van verkamering door op rendement beluste beleggers. Opkoopbescherming is een aanvullende beschermlaag voor gebieden om de woningvoorraad te behouden voor particuliere kopers.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente haar plannen voor buitendijks bouwen gaat evalueren, op het gebied van klimaatadaptatie. Nergens in Nederland wonen zoveel mensen buitendijks als in Rotterdam en de bouwambities van het college van burgemeester en wethouders zijn fors. De overstromingen van medio 2021 in het zuiden van het land laten zien dat als gevolg van klimaatverandering niet alleen stijging van de zeespiegel maar óók rivieren die buiten haar oevers treden, een enorm risico vormen.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat biedingen op gemeentelijk vastgoed in de verkoop achteraf openbaar worden gemaakt. Tevens wordt dan bekend wie een object heeft gekocht en welke plannen de koper met hand pand heeft. Met deze aanpassing heeft de gemeenteraad beter zicht op de uiteindelijke bestemming van ons vastgoed dat wordt verkocht en kan zij ingrijpen als huisjesmelkers of beleggers ermee vandoor gaan.