Motie: Biedingen gemeen­telijk vastgoed achteraf openbaar


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over beantwoording schriftelijke vragen ‘Het beste plan voor de wijk’, aangevraagd door het lid Van der Velden,

constaterende dat

  • De Kadernota vastgoed als uitgangspunt heeft dat voor verkoop aangemerkt gemeentelijk vastgoed voor het hoogste bod wordt verkocht;
  • Biedingen op gemeentelijk vastgoed niet openbaar zijn;

overwegende dat

  • Verkoop van gemeentelijk vastgoed aan het publieke oog onttrokken is;
  • Biedingen op gemeentelijk vastgoed inzichtelijk kunnen maken wat voor partijen interesse hebben getoond in panden, wat zij ervoor over hebben en welke invulling zij aan die panden wensen te geven;
  • De Raad met dit inzicht vervolgens kan bepalen of de Kadernota vastgoed, waarbij het hoogste bod leidend is in de verkoop van gemeentelijk vastgoed, aan herijking toe is om maatschappelijk betrokken initiatieven beter te bedienen;

verzoekt het college

  • Biedingen op gemeentelijk vastgoed ná de verkoop van een pand openbaar te maken;
  • Aan bieders tevens een korte motivatie te vragen welke invulling zij aan panden wensen te geven waarop zij een bod uitbrengen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Beter gebruik van het beste plan voor de wijk

Lees verder

Motie: Monumentale bomen niet kappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer