Motie: Proac­tieve rol stad­s­ecoloog bij bouw­ont­wik­ke­lingen


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • Het college zowel wil bouwen als wil vergroenen;

overwegende dat

  • De (bouw)ontwikkelingen in de stad en het beheer en versterken van de Rotterdamse stadsnatuur nauw met elkaar samenhangen;
  • De buitenruimte onder druk komt te staan door bouwontwikkelingen;
  • Een duidelijke koppeling tussen de inrichting van de openbare ruimte en het gemeentelijke ecologisch beleid voor een integrale ontwikkeling van de stad en de stadsnatuur zorgt, waarbij deze laatste tegelijkertijd robuuster wordt gemaakt;

verzoekt het college

  • De gemeentelijke stadsecoloog proactief en vooraan bij de ontwerpprocessen van het cluster Stadsontwikkeling te betrekken, teneinde de bouwopgave en vergroeningsopgave in goede banen te leiden;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Nieuwe Wielewaal natuurinclusief

Lees verder

Motie: Baas in eigen haven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer