Rotterdam The Hague Airport (RTHA)


Wij zijn tegen de uitbreidingsplannen van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA), voorheen vliegveld Zestienhoven. Het vliegverkeer leidt nu al tot grote problemen voor de omwonenden in met name Schiebroek, Hillegersberg en Overschie en dat zal alleen maar erger worden als de luchthaven uitbreidt. Wat ons betreft moet de luchthaven aan de Noordrand van Rotterdam er alleen zijn voor zakelijk vliegverkeer. De luchthaven is niet bedoeld voor goedkope vakantievluchten. Wat ons betreft houdt dit in dat de luchthaven moet krimpen, aangezien een groot deel van de vliegbewegingen van en naar vakantiebestemmingen gaan.

Behalve de overlast voor omwonenden is vliegverkeer ook ontzettend belastend voor klimaat en milieu. Door toedoen van de luchtvaartlobby is het vliegverkeer doelbewust buiten de internationale klimaatafspraken gelaten, hetgeen de deur wagenwijd openzet voor ongebreidelde groei van het aantal vluchten - ook in Rotterdam. Dit leidt tot meer CO2-uitstoot en daarmee tot opwarming van de aarde tot een onacceptabel niveau. Meer vliegbewegingen leiden ook tot een verslechterde luchtkwaliteit. Alle reden dus om de groei van luchthaven RTHA tegen te houden en aan te dringen op krimp.

Tot slot pleiten wij voor een onderzoek (een maatschappelijke kosten-batenanalyse, ofwel MKBA) over de gevolgen van sluiting van de luchthaven voor mens en dier, milieu, klimaat, economie en werkgelegenheid.

Het standpunt Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie Economie, infrastructuur en grote projecten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen