Bijdrage: Initi­a­tief­no­titie Segers-Hoog­en­doorn over Rotterdam The Hague Airport (RTHA)


22 mei 2019

Voorzitter,

Ik begin met hartelijk dank voor het initiatiefvoorstel van de heer Segers-Hoogendoorn. Daarmee weet hij zo’n belangrijk dossier als ons vliegveld opnieuw op de agenda te zetten.

De Partij voor de Dieren pleit voor een stevige krimp van de luchtvaart. Dit is nodig om de doelstellingen op het gebied van klimaat, vliegveiligheid en de leefomgeving van mens en dier te bereiken. De vorige keer waren wij binnen de Raad nog de enige met een krimppleidooi, maar steun hiervoor groeit snel!

Ook binnen het college is krimp niet langer ondenkbaar. Maar waarom ligt er voor Eindhoven Airport al een uitgewerkt krimpscenario klaar, maar nog niet voor onze luchthaven? Het uitgewerkte scenario voor Eindhoven Airport laat wezenlijke voordelen zien voor de leefomgeving, voor natuur, voor dieren, voor klimaat.

De meest vergaande vorm van krimp is sluiting. En dat blijkt nog geeneens zo’n gek idee. Nederland, Schiphol, Rotterdam.. allen lijken prima te blijven functioneren bij sluiting van ons vliegveld. Tegelijk zijn de voordelen voor de leefomgeving aanzienlijk: meer rust en stilte, schonere lucht, meer ruimte voor natuur en dieren. Allemaal hard nodig in de Randstad. Ziet het college sluiting ook als een optie die het nader onderzoeken waard is? Al een paar jaar geleden heeft de Partij voor de Dieren via een motie gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar sluiting van RTHA. Nu het luchtvaartdebat aan het kantelen is, is de wethouder hier misschien inmiddels toe bereid?

Als Partij voor de Dieren staan wij uiteraard ook stil bij de dieren. Recent is er toestemming gegeven voor het massaal doden van ganzen en andere vogels zoals de lepelaar. Zelfs beschermde vogels moeten worden vergast of worden doodgeschoten omdat ze vliegverkeer mogelijk hinderen. Het massaal doden van vogels ten behoeve van pretvluchten, het vogelvrij verklaren van beschermde diersoorten illustreert pijnlijk hoe ver we als mens zijn afgedreven van de natuur.

Wij willen dat het college hier tegen is en formeel positie inneemt. Hoe spant het college zich in om via diervriendelijke maatregelen het risico op vogelaanvaringen te verminderen? Hoe draagt zij bij aan bewustwording hierover onder reizigers op het vliegveld?

Voorzitter, ik rond af. Het massaal doden van dieren moet stoppen. De luchtkwaliteit moet omhoog. De CO2-uitstoot moet omlaag. Krimp of zelfs sluiting zijn daarvoor mogelijk onvermijdelijk. De Partij voor de Dieren wil dan ook – naar het voorbeeld van Eindhoven Airport- een uitgewerkt krimpscenario en nader onderzoek naar gehele sluiting.

Tot zover, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage: Confetti in de buitenruimte

Lees verder

Bijdrage: Groenoffensief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer