Bijdrage: Voorlopig pakket parti­ci­pa­tie­traject lucht­ha­ven­be­sluit Rotterdam The Hague Airport (raads­be­han­deling)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 2 juni 2022

2 juni 2022

Voorzitter,

De voorlopige uitkomsten van de participatie over een nieuw luchthavenbesluit laten zien dat voor Rotterdam The Hague Airport de uitkomst al bij voorbaat vaststaat. Die heeft belangenorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en toeleveranciers zoals Shell om zich heen verzameld om onder het mom van ‘gezamenlijke winst’ te pleiten voor groei van luchtvaartactiviteiten. De Rotterdamse bewonersvertegenwoordiging zit er voor Jan met de korte achternaam bij, als decorstuk in een slechte film. Deze participatie is slechts bedoeld als instrument om een sausje van legitimiteit te gieten over het voorkeursscenario waar de minister van W&I straks over moet beslissen.

Wij hebben een motie, voorzitter. Een motie op wat nog komen gaat. We willen dat de gemeente bij zienswijzen op de MER en het concept-luchthavenbesluit, mocht dat onverhoopt worden genomen, pleit voor sluiting van Rotterdam The Hague Airport. Die luchthaven moet weg. Tijd voor groen en wonen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.