Bijdrage: Parti­ci­pa­tie­proces Lucht­ha­ven­be­sluit RTHA (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de Tijde­lijke commissie fysiek op 18 mei 2022

18 mei 2022

Voorzitter,

Wij willen dat Rotterdam The Hague Airport de deuren sluit. Geen luchthavenbesluit, dus. Participatie over iets dat je überhaupt niet ziet zitten, heeft dan weinig nut. Zeker als de initiatiefnemer van de aanvraag van het luchthavenbesluit participatie voor eigen gewin gebruikt. Dan ben je als participant namens de bewoners figurant in een slechte film, of nog erger: decorstuk. En dat is ook gebleken.

Sommige van de andere participanten aan tafel bij RTHA zijn luchtvaartmaatschappijen, belangenorganisaties of citymarketingbureaus als Rotterdam Partners. Die zullen het nooit over krimp van de luchthaven hebben, laat staan sluiting. Wie denkt dat clubs als Corendon, Transavia, TUI, de Schipholgroep maar ook toeleveranciers als Shell bereid zijn over hun eigen onvermijdelijke begrafenis te praten, zit wel heel naïef in de wedstrijd.

Die commerciële clubs strooien dan met wat nikszeggende termen als innovatie of autonome ontwikkeling om daarmee aan te geven dat de overlast van vliegtuiglawaai zichzelf wel oplost. Het zijn trucjes die we kennen van de fossiele industrie om haar bestaansrecht steeds opnieuw weer nieuw leven in te blazen. Wij zijn daar klaar mee. RTHA is een overbodige luchthaven en moet dicht.

Bewonersparticipatie wordt een holle frase als de heilige huisjes niet omver mogen. En dan bestaat er niet zoiets als ‘mutual gains’, winst voor alle betrokkenen. De mutual gains approach is zo’n typisch neoliberaal product waarin heikele dossiers worden gedepolitiseerd, om uiteindelijk altijd de bezittende klasse te dienen. Daar moet je voor passen, vinden wij. Je moet kiezen voor een groene en gezonde leefomgeving, die ons allen toekomt. Eentje die bijdraagt aan een klimaatneutrale stad in 2030. Rotterdam The Hague Airport staat hier haaks op.

Vanuit ons een pluim voor de bewonersorganisaties die tijdig hebben ingezien dat het bij het luchthavenbesluit niet om participatie, maar om co-optatie gaat. Hierbij dienen de bewoners slechts als legitimering voor een besluit dat uiteindelijk niet de hunne is.

Neemt het college de optie voor het indienen van zienswijzen op de MER en een eventueel concept-Luchthavenbesluit te baat om bij de minister te pleiten voor sluiting van Rotterdam The Hague Airport? Zo nee, waarom niet.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.