Lucht­kwa­liteit


Wij strijden voor luchtkwaliteit in Rotterdam die voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Deze waarden zijn verstrekkender dan de normen die de Europese Unie (EU) oplegt aan haar lidstaten, waardoor de bestaande normen ten aanzien van fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide radicaal worden aangescherpt. Voorts pleiten wij voor invoering van een norm voor de uitstoot van elementair koolstof (roet).