Bijdrage: Een echte stevige start voor het ongeboren kind


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 31 januari 2019

31 januari 2019

Voorzitter,

Een belangrijke taak voor ons raadsleden is het waarborgen van een veilige en gezonde toekomst voor de Rotterdammers van morgen. En dat begint bij de Rotterdammers die nog niet geboren zijn. Dat vindt het college gelukkig ook. Daarom neemt zij in haar actieprogramma Stevige Start stelling tegen onder andere de schadelijke effecten van roken, drugs, alcohol en stress tijdens de zwangerschap op gezondheid van het ongeboren kind. Maar toch is dat niet genoeg, voorzitter. Een grote boosdoener blijft onbesproken.

Die boosdoener heet fijnstof. Het Erasmus Medisch Centrum heeft binnen het onderzoeksproject Generation R geconcludeerd dat inademing van fijnstof tijdens de zwangerschap een schadelijk effect heeft op de hersenen van het ongeboren kind. Dit leid tot een dunnere hersenschors, waardoor op latere leeftijd problemen van psychische aard de kop op kunnen steken. Dat mogen wij niet toestaan, voorzitter. Het ongeboren kind moet je beschermen tegen schadelijke fijnstof.

Wij komen met twee moties voor de bescherming van het ongeboren kind tegen fijnstof. De eerste motie verzoekt het college de schadelijke effecten van fijnstof op het ongeboren kind te benoemen in het actieprogramma Stevige Start en te onderzoeken op welke wijze zij de doelgroep bewust kan maken over de verstrekkende gezondheidsproblemen van fijnstof tijdens de zwangerschap. Wij spreken de wethouder jeugd hier expliciet aan in haar rol als beschermvrouwe van het ongeboren kind.

Hogere fijnstofwaarden concentreren zich langs doorgaande wegen en zijn het gevolg van stedelijk verkeer. Dit is aangetoond in het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. Daarom komen wij met een tweede motie* die het college verzoekt het beperken van fijnstofuitstoot als randvoorwaarde te stellen in het aankomende verkeerscirculatieplan, om te beginnen in de startnotitie. Fijnstofproblematiek moet wat ons betreft een centrale plek krijgen in het collegebeleid ten aanzien van het stedelijk verkeer. Dit voor een echte stevige start van het ongeboren kind.

Ik dank u, voorzitter.

* Naar aanleiding van de toezegging van de wethouder verantwoordelijk voor jeugd om fijnstof te benoemen in de startnotitie van het verkeerscirculatieplan, hebben wij deze motie ingetrokken.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Actieprogramma integratie en samenleven 'Relax, dit is Rotterdam'

Lees verder

Bijdrage: Eindrapportage Programma Veilig Thuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer