Aanvraag Regeling van werk­zaam­heden: Fijnstof schaadt het brein van ongeboren kinderen


Behandeld in de actu­a­­­li­­­tei­­­tenraad van12 april 2018

10 april 2018


--

Geachte voorzitter,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft kennis genomen van een artikel1 in NRC Handelsblad waaruit blijkt dat fijnstof het brein van ongeboren kinderen kan schaden. Het artikel behandelt de uitkomst van een recent onderzoek. Wetenschappers verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Instituut voor Wereldwijde Gezondheid in Barcelona concluderen dat de functie van de placenta negatief wordt beïnvloed als zwangere vrouwen fijnstof inademen, waardoor het transport van zuurstof en voedingsstoffen afneemt. Dit schaadt bepaalde hersengebieden van de foetus.

Het wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze conclusie buigt op data uit een Rotterdamse studie, Generation R. De studie heeft kinderen geboren tussen 2002 en 2006 getest op neuropsychologische vaardigheden. Hieruit blijkt een negatieve correlatie tussen enerzijds de concentraties fijnstof waaraan hun moeders tijdens de zwangerschap waren blootgesteld en anderzijds vaardigheden zoals aandacht, taal en geheugen.

Wij vinden de uitkomst van het onderzoek zeer schokkend. Hieruit blijkt namelijk dat Rotterdamse kinderen al vóór hun geboorte schade aan de gezondheid kunnen oplopen. Bovendien zijn de concentraties fijnstof in de lucht ongelijk verdeeld over de stad, waardoor kinderen in gebieden met een hoge concentratie bij voorbaat achterlopen op kinderen die worden geboren in gebieden met een lage concentratie. Dit leidt tot ongelijke kansen in de rest van hun leven.

Het welzijn van het ongeboren kind geniet de aandacht van het college, blijkt uit een eerdere discussie die het afgelopen jaar in de Raad is gevoerd. Wij hopen en verwachten daarom dat het college de discussie wil aangaan hoe we deze problematiek te lijf kunnen gaan. Om die reden vragen wij een regeling van werkzaamheden aan in de actualiteitenraad van donderdag 12 april.

1 https://www.nrc.nl/nieuws/2018...

--

Klik hier voor de uitzending van de actualiteitenraad op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen