Ener­gie­be­sparing


  • In 2030 gebruiken huishoudens, bedrijven en organisaties in Rotterdam ten minste 65% minder energie dan in 1990. De gemeente stelt hiertoe een ambitieus Actieplan Besparen op met concrete en controleerbare tussendoelen.
  • Veel huurwoningen in particulier bezit hebben een slecht energielabel, wat schadelijk is voor de Rotterdamse klimaatvoetprint van de gebouwde omgeving. De gemeente moet eigenaren stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen in energiebesparing.
  • Alle gebouwen met verwarming worden goed geïsoleerd. De gemeente zet vol in op voorlichting over en (waar nodig) financiële ondersteuning van natuurinclusieve woningisolatie. Daarnaast komt er tevens meer voorlichting over – en eventueel subsidie voor – het koelen van woningen en kantoren door middel van groene daken, groene gevels en zonwering.
  • Rotterdam pakt samen met lokale ondernemers energieverspilling aan, zoals lichtvervuiling, niet-duurzame terrasverwarming, open winkeldeuren in de winter. Duurzame alternatieven worden gepromoot.
  • De gemeente stimuleert winkeliers op de Lijnbaan, de bekendste winkelstraat van Rotterdam, om bij koud weer de deuren gesloten te houden en zo energie te besparen. De Lijnbaan wordt een pilotwinkelstraat voor zuinig energiegebruik voor andere straten in de stad.
  • De gemeente gaat strenger optreden tegen vervuilende en energieslurpende bedrijven. Dit doen we door de Wet Milieubeheer streng te handhaven, waaronder de energiebesparingsplicht van bedrijven in deze wet.
  • Met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden, maken we stevige afspraken die verder gaan dan de geldende wettelijke verplichtingen, zoals zon op dak en isolatie. Bedrijven die meer willen doen dan de wettelijke verplichtingen, kunnen op steun van de gemeente rekenen.

Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!