Motie: Ener­gie­tran­sitie gebeurt in de haven


7 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot benoeming van een nieuwe wethouder,

constaterende dat

  • De leden van het college onderling de portefeuilles verdelen;

overwegende dat

  • Er een onmiskenbaar grote programmatische samenhang bestaat tussen de portefeuille haven en die van de energietransitie;
  • Het onderbrengen van de portefeuilles haven en energietransitie bij verschillende leden van het college geen gelukkige keuze is, omdat de energietransitie zich voor ruim negentig procent afspeelt in de haven;

verzoekt het college

  • De portefeuille haven onder te brengen bij het collegelid verantwoordelijk voor de energietransitie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen