Dierenleed en ongemak voor bewoners gaan hand in hand bij het EK paar­den­sport


6 augustus 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het EK paardensport dat later deze maand plaatsvindt in Kralingen. Al eerder hebben wij in een bespreking met de wethouder verantwoordelijk voor grote sportevenementen ons ongenoegen geuit over het EK, omdat het een grote aanslag vormt op het welzijn van de paarden die worden gebruikt tijdens het evenement. Naar nu blijkt vormt het EK paardensport ook een aanslag op het plezier van de Kralingers, Crooswijkers en alle andere Rotterdammers zich te begeven in de buurt van de Kralingse Plas en het Kralingse Bos. Een belangrijke route langs de Plaszoom (waar ook de twee molens staan) wordt namelijk voor maar liefst zes weken afgesloten. Kan het nog gekker met al die grote evenementen die in Rotterdamse parken worden georganiseerd?

Wij vinden het een kwalijke zaak dat de vergunning liefst zeven maanden op zich heeft laten wachten en pas is gepubliceerd op het moment dat de opbouw van het evenement zowat van start is gegaan. Belanghebbenden zoals bewoners of kleine ondernemers kunnen weliswaar bezwaar maken tegen de vergunning, maar daar schieten ze natuurlijk niks mee op als het evenement in volle gang is. Sterker nog, de bezwaartermijn loopt af als het EK paardensport alweer voorbij is. Wij vinden dat een treurige gang van zaken en hebben het college van burgemeester en wethouders daarom om opheldering gevraagd, te meer het huidige beleid van de gemeente stelt dat een vergunning ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement ter inzage moet worden gelegd.

Wij willen ook weten waarom het college de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk niet in de gelegenheid heeft gesteld een advies te geven over de voorwaarden van de vergunning en vooral over de wekenlange afsluiting van de route langs de Kralingse Plas. De gebiedscommissies zijn namelijk juist ingesteld om de belangen van de inwoners van de Rotterdamse gebieden zo goed mogelijk te behartigen. Maar het college van burgemeester en wethouders lijkt de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in het geval van het EK paardensport niet te beschouwen als serieuze gesprekspartner. Een gemiste kans. Datzelfde geldt voor het onvermogen van het college van burgemeester en wethouders om bewonersorganisaties te betrekken bij de vergunningverlening. Er is slecht, te laat en eenzijdig gecommuniceerd en dit schaadt het vertrouwen in de overheid. Dat moeten we niet willen in Rotterdam.

Gerelateerd nieuws

De energietransitie gebeurt in de haven

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Medicijnafval bij de apotheek

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder