Medi­cijn­afval bij de apotheek


19 augustus 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over medicijnafval, bijvoorbeeld ongebruikte geneesmiddelen of injectienaalden. Momenteel kunnen Rotterdammers hun medicijnafval naar het milieupark brengen. Maar die milieuparken zijn vaak ver weg, omdat ze aan de rand van de stad liggen. Bovendien zijn ze niet altijd open en het college van burgemeester en wethouders wil ook nog eens bezuinigen op de openingstijden van de milieuparken. Dat is een probleem, omdat het medicijnafval zich dan thuis blijft ophopen en inwoners van deze stad niet weten hoe ze er op een veilige en correcte manier afstand van kunnen doen.

Sommige apothekers in Rotterdam geven aan medicijnafval aan te nemen van inwoners, maar dat doen ze niet allemaal. Dat hoeven ze ook niet te doen, want de gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor het scheiden van stoffen zoals medicijnen en injectienaalden. Wij denken evenwel dat de apothekers een belangrijke rol kunnen spelen in de scheiding van medicijnafval, maar dan moeten ze wel een handje worden geholpen door de gemeente. Vroeger haalde de gemeente medicijnafval op bij de apotheken in de stad, maar sinds 2013 zijn ze daarmee opgehouden. Voor ons is het nu onduidelijk hoe het inzamelen van medicijnafval met behulp van de apotheken is geregeld. De brancheorganisatie voor apothekers stelt dat het inzamelen van medicijnafval in Rotterdam op de politieke agenda staat, dus daar willen wij meer van weten. Ook willen wij weten of er voor apothekers kosten zijn verbonden aan het meehelpen aan een betere scheiding van ongebruikte geneesmiddelen en injectienaalden. Wij vinden dat apotheken niet moeten betalen als zij zo goed zijn het medicijnafval van Rotterdammers in te zamelen en naar het milieupark te brengen.

Wij hopen dat het college van burgemeester en wethouders het medicijnafval weer bij apothekers komt ophalen, zoals dat vroeger ook al het geval was. Medicijnafval moet je namelijk op een goede manier inzamelen en vervolgens verwerken. Als ongebruikte geneesmiddelen en injectienaalden langdurig thuisliggen omdat Rotterdammers niet weten wat ze ermee moeten doen en het vervolgens bij het restafval voegen, dan is dat wat ons betreft een slechte zaak. Gebruik daarom de apotheek in het inzamelen en verwerken van medicijnafval!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dierenleed en ongemak voor bewoners gaan hand in hand bij het EK paardensport

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Oliebedrijf Shell blijft stoken... in het Rotterdamse onderwijs

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder