Begroting 2016


13 november 2015

Tijdens de raadsvergadering van gisteren is er over de begroting 2016 gesproken. De begroting 3,5 miljard euro is uiteindelijk met meerderheid van de stemmen aangenomen, maar er werden wel meer dan 130 moties ingediend. Daardoor eindigde de vergadering pas om 4.15 uur vannacht.

Rotterdam gaat in 2016 onder andere bezuinigen op onderhoud van de buitenruimte en het ambtenarenapparaat. De lokale lasten voor de meeste Rotterdammers dalen met 10 tot 20 euro.

Van onze ingediende moties zijn er 3 aangenomen. In de eerste 'We dronken een glas, deden een Plas' hebben we het college gevraagd om meer watertappunten te plaatsen en dan voornamelijk waar openbare toiletten worden geplaatst.
In de motie 'Pak lichtvervuiling aan' vroegen we om een plan van aanpak om lichtvervuiling in gemeentelijk vastgoed buiten kantoortijden zoveel mogelijk te beperken.
En met de derde motie, met als ludieke titel 'Boris Bike? Pex-i-pede!' (naar de wethouder Pex Langenberg), hebben we voor elkaar gekregen dat het college gaat kijken naar de mogelijkheid om een fietsdeelsysteem te bedenken waar toeristen en inwoners van Rotterdam goedkoop een fiets kunnen huren voor korte ritjes. Zoals in de grote steden als Parijs en Londen.

Bekijk hier de overige moties die niet zijn aangenomen door de raad.