Boris Bike? Pex-i-pede!


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • Veel Europese steden beschikken over een fietsdeelsysteem waarbij bewoners én toeristen fietsen kunnen lenen/huren voor korte ritjes, zoals de zogenoemde Boris Bike in Londen;
  • In Rotterdam momenteel nog niet een dergelijk systeem voorhanden is;
  • De OV-fiets zich voornamelijk richt op dagjesmensen, uitsluitend bij OV-knooppunten te verkrijgen is en verhuurd wordt voor een of meerdere dagen;

overwegende dat

  • Per fiets onze prachtstad nog beter te verkennen valt dan nu al het geval is;
  • Interactie op het fietspad bijdraagt aan een goede sfeer tussen toeristen en bewoners;

mede overwegende dat

  • Onderzoek (1) heeft uitgewezen dat fietsdeelsystemen de gezondheid van gebruikers bevorderen;

verzoekt het college

  • In gesprek te gaan met investeerders om een fietsdeelsysteem te bedenken met meerdere opstapplaatsen in de buurt van OV-knooppunten, toeristische trekpleisters, parken en evenemententerreinen verspreid over de stad, waarbij met sponsoring wordt getracht deelname voor eenieder betaalbaar te houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

(1) http://www.bmj.com/content/348/bmj.g425


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer