Pak licht­ver­vuiling aan


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

  • In veel gebouwen van de gemeente ’s avonds en ’s nachts licht brandt terwijl er niemand aan het werk is;

overwegende dat

  • De gemeente stelt dat lichtvervuiling steeds vaker onderwerp is van maatschappelijke discussie, maar dat er vooralsnog geen invulling is gegeven aan het vinden van een oplossing;
  • Energiebesparing tot kostenbesparing leidt;

mede overwegende dat

  • De gemeente door de ‘lightmapping’ van maart 2015 een goed idee heeft waar er in de stad sprake is van lichtvervuiling;

verzoekt het college

  • Een plan van aanpak op te stellen om lichtvervuiling in gemeentelijk vastgoed buiten kantoortijden zo veel als mogelijk te beperken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer