We dronken een glas, deden een plas


12 november 2015

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Begroting 2016,

constaterende dat

Er zeer weinig watertappunten en drinkfonteintjes in Rotterdam te vinden zijn en zeker in vergelijking met andere grote steden (zie ook: www.kraanwatertappunten.nl);

  • De wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte binnenkort beleid presenteert omtrent het aanbrengen van openbare toiletten in de stad, teneinde wildplassen tegen te gaan;

overwegende dat

  • Kraanwater veel minder belastend is voor milieu en klimaat dan gebotteld water;
  • Water een goed en goedkoop alternatief is voor suikerhoudende dranken;
  • Voorzieningen voor water in uitgaansgebieden bijdragen aan een gemoedelijke sfeer en mogelijk een de-escalerend effect hebben;
  • Het aanbrengen van een watertappunt naast een openbare toilet ook een logische sanitaire aanvulling is;

van mening dat

  • Water nog altijd de beste dorstlesser is;

verzoekt het college

  • In samenspraak met Evides of andere partners in de stad tot een voorstel te komen over het aanbrengen van watertappunten op plekken waar openbare toiletten worden geplaatst;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer