Voorkom een dreigend tekort in de opvang van dieren!


1 april 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over een dreigend tekort aan de opvang van dieren in de regio. Directe aanleiding vormt de aangekondigde sluiting van Dierenopvangcentrum Zuid-Hollandse Eilanden in de gemeente Albrandswaard, per begin van volgend jaar. Momenteel is zij naarstig op zoek naar een alternatieve locatie. Al eerder is het opvangcentrum in Schiedam gesloten en vooralsnog is er in Rotterdam slechts een noodloket in Blijdorp waar gevonden dieren tijdelijk kunnen worden opgevangen.

Wij maakten ons al een tijdje zorgen over de huidige opvangcapaciteit, getuige onze eerdere aandacht voor de gevolgen van sluiting van het dierenopvangcentrum aan de Abram van Stolkweg in Blijdorp. Indien het opvangcentrum in de gemeente Albrandswaard volgend jaar ook nog sluit, wordt het capaciteitstekort nijpend. Daarom doen wij een oproep aan het college van burgemeester en wethouders om zo snel mogelijk een nieuw dierenopvangcentrum in Rotterdam te realiseren, want de oorspronkelijke oplevering over een kleine twee jaar (eind 2020) ligt ons inziens te ver in de toekomst.

Wij doen nog een andere oproep aan het college van burgemeester en wethouders. Het dierenopvangcentrum in de gemeente Albrandswaard is op zoek naar een nieuwe locatie om haar goede werk voort te kunnen zetten. Haar expertise richt zich onder andere op cliënten in zorginstellingen die daar met hun dier in veel gevallen niet terecht kunnen. Deze dienst wordt wat ons betreft node gemist in het Rotterdamse opvanglandschap. Behoud van dit opvangcentrum geldt dan ook als een meerwaarde voor de stad, zeker als dat het geval is in de buurt van Hoogvliet en de wijken op Zuid. Daarom zien wij graag dat het Rotterdamse stadsbestuur zich inspant om het dierenopvangcentrum een plekje aan te wijzen op het eigen grondgebied waar zij vervolgens haar activiteiten kan voortzetten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Sponsoring in het Rotterdamse onderwijs

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Stop de vervuiling, leg gebruik van confetti aan banden

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder