Raads­vragen: Dreigend tekort aan dieren­opvang in de regio


Indiendatum: apr. 2019

Geacht college,

Het AD Rotterdams Dagblad1 berichtte afgelopen weekeinde dat het steeds moeilijker wordt om in de regio een opvangplek voor gevonden huisdieren te vinden. Directe aanleiding vormt de dreigende sluiting van Dierenopvangcentrum Zuid-Hollandse Eilanden in de gemeente Albrandswaard, per begin van volgend jaar. Momenteel zoekt zij naarstig naar een alternatieve locatie. Al eerder is het opvangcentrum in Schiedam gesloten en vooralsnog is er in Rotterdam slechts een noodloket in Blijdorp waar gevonden dieren tijdelijk kunnen worden opgevangen. Die worden vervolgens naar de opvang in Spijkenisse gebracht.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen over het aantal opvangcentra voor gevonden huisdieren in Rotterdam en regio. Hoewel het college in onze eerdere schriftelijke vragen2 over dit onderwerp heeft aangegeven uiterlijk eind 2020 een nieuw opvangcentrum in Rotterdam te willen realiseren, is het tot die tijd behelpen. Daarmee is het welzijn van kwetsbare dieren in het geding. Wij zijn in eerste instantie bezorgd over de huisdieren die in Rotterdam worden gevonden maar door het tekort aan opvangcentra mogelijk nergens terecht kunnen.

1. Voorziet u problemen in de opvang van huisdieren die in Rotterdam worden gevonden maar door het dreigende tekort aan opvangcentra mogelijk nergens terecht kunnen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u hieraan doen?

2. Weet u in welke randgemeenten momenteel dierenopvangcentra zijn die tevens toegankelijk zijn voor dieren gevonden in Rotterdam?

3. Weet u of deze opvangcentra ook bekend zijn bij Rotterdammers als een alternatief voor die plekken die inmiddels gesloten zijn of waar dat binnenkort gebeurt? Indien nee, waarom niet?

De gemeente Rotterdam heeft €550.000 gereserveerd voor een nieuw dierenopvangcentrum. Het geld is er al, maar de oplevering is zoals eerder gesteld pas voorzien over een kleine twee jaar. Het dreigende tekort aan opvangcapaciteit in de regio maakt een tijdige oplevering des te urgenter, vinden wij.

4. Bent u bereid het nieuwe dierenopvangcentrum al eerder dan eind 2020 te realiseren, teneinde het dreigende tekort aan opvangcapaciteit in de regio het hoofd te bieden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke datum van oplevering heeft u voor ogen?

Dierenopvangcentrum Zuid-Hollandse Eilanden zoekt een nieuwe locatie om haar goede werk te kunnen voortzetten. Haar expertise richt zich op cliënten in zorginstellingen die daar met hun dier in veel gevallen niet terecht kunnen. Deze dienst wordt wat ons betreft node gemist in het Rotterdamse opvanglandschap. Behoud van dit opvangcentrum geldt dan ook als een meerwaarde voor de stad, zeker als dat het geval is in de buurt van Hoogvliet en de wijken op Zuid.

5. Bent u bereid zich in te spannen Dierenopvangcentrum Zuid-Hollandse Eilanden te helpen een nieuwe locatie te vinden, bij voorkeur eentje die zowel Hoogvliet en de wijken op Zuid als verzorgingsgebied kent? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u zich inspannen?

1 https://www.ad.nl/rotterdam/asiel-voor-huis-en-zwerfdieren-in-de-buurt-vinden-steeds-moeilijker~ac4bf9dd/

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6804272/1/18bb6547

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 21 mei 2019

1. Voorziet u problemen in de opvang van huisdieren die in Rotterdam worden gevonden maar door het dreigende tekort aan opvangcentra mogelijk nergens terecht kunnen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u hieraan doen?

"Nee. De gemeente Rotterdam heeft de wettelijke taak om zwervend aangetroffen huisdieren (met een vermeende eigenaar) op te vangen. Deze taak is uitbesteed aan de Dierenbescherming. De Dierenbescherming staat, conform de overeenkomst, garant voor voldoende opvangcapaciteit om zwervend aangetroffen huisdieren op te vangen. Ook na de sluiting van de dierenopvangcentra in Schiedam en Rotterdam is er voldoende capaciteit in de regio."

2. Weet u in welke randgemeenten momenteel dierenopvangcentra zijn die tevens toegankelijk zijn voor dieren gevonden in Rotterdam?

"Ja. Dat betreft dierenopvangcentra van de Dierenbescherming in Spijkenisse, Gouda, Vlaardingen en Krimpen aan den IJssel. Konijnen en knaagdieren worden opgevangen in Ridderkerk bij Knaagspoor en er is een uitwijkmogelijkheid voor deze diersoorten naar Rijswijk bij Het Knaaghof. Beide zijn ook onderdeel van de Dierenbescherming."

3. Weet u of deze opvangcentra ook bekend zijn bij Rotterdammers als een alternatief voor die plekken die inmiddels gesloten zijn of waar dat binnenkort gebeurt? Indien nee, waarom niet?

"Voor Rotterdammers die afstand willen doen van een huisdier is Dierenopvangcentrum Spijkenisse de alternatieve opvanglocatie nu het opvangcentrum aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam is gesloten. Via de websites van zowel Dierenopvangcentrum Rotterdam als van de gemeente Rotterdam worden de bewoners van de gemeente Rotterdam hierover geïnformeerd. De gesloten locatie aan de Abraham van Stolkweg dient enkel als noodloket voor afgifte van huisdieren voor Rotterdammers die geen mogelijkheid hebben om zelf naar Spijkenisse af te reizen. Van deze noodopvanglocatie is sinds 19 november 2018 (opening noodloket) slechts éénmaal gebruik gemaakt."

4. Bent u bereid het nieuwe dierenopvangcentrum al eerder dan eind 2020 te realiseren, teneinde het dreigende tekort aan opvangcapaciteit in de regio het hoofd te bieden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke datum van oplevering heeft u voor ogen?

"Zoals in het antwoord op vraag 1 reeds vermeld, zien wij geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een dreigend tekort aan opvangcapaciteit in de regio. Wij streven ernaar de nieuwe gemeentelijke dierenopvang zo snel als mogelijk tot stand te brengen. Een oplevering eerder dan over twee jaar is echter niet realistisch. Momenteel loopt het onderzoek nog. Allereerst is nagegaan of de regiogemeenten bereid zouden zijn om deel te nemen aan dit onderzoek. Dat bleek niet het geval. Verder dient in dit onderzoek de vraag naar de afbakening van de minimaal gewenste voorzieningen binnen de nieuwe dierenopvang beantwoord te worden en moet het daarbij horende programma van eisen met kostenraming opgesteld worden. Tevens moet onderzocht worden of het huidige gemeentelijke budget voor de dierenopvang voldoende is voor de exploitatie inclusief de Kostendekkende Huur van het nieuwe gemeentelijke asiel en moeten de mogelijke locaties afgewogen worden. Zo nodig moet een aanpassing van het bestemmingsplan plaatsvinden.

Dit onderzoek kan niet eerder dan einde van dit jaar gereed zijn. De daarna volgende opdrachtverlening, planvorming, bouw en oplevering kosten minimaal ook een jaar. Het is bovendien niet uitgesloten dat in dit proces door onvoorziene oorzaken enige vertraging kan optreden."

5. Bent u bereid zich in te spannen Dierenopvangcentrum Zuid-Hollandse Eilanden te helpen een nieuwe locatie te vinden, bij voorkeur eentje die zowel Hoogvliet en de wijken op Zuid als verzorgingsgebied kent? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u zich inspannen?

"Voor het uitvoeren van de wettelijke taak dierenopvang - het opvangen van gevonden huisdieren - is één dierenopvangcentrum, ook gelet op de bestaande opvangcapaciteit in de regio, voldoende. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst met de Dierenbescherming. Wij zullen de Dierenopvang Zuid-Hollandse Eilanden dus niet actief ondersteunen bij het zoeken naar een locatie voor de opvang van gevonden huisdieren. Voor zover deze organisatie zich richt op de opvang van huisdieren waar mensen vrijwillig afstand van doen, zal de gemeente, net als bij andere organisaties, initiatiefnemers of bedrijven, adviseren op geschiktheid van een locatie. De initiatiefnemer doet in dit geval een voorstel voor een locatie. De gemeente (Stadsontwikkeling) toetst in het kader van het bestemmingsplan/ruimtelijke ordening vervolgens of de locatie geschikt is en op haalbaarheid en wenselijkheid om het initiatief op de plek te realiseren."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Verkoop gemeentelijk vastgoed aan Stichting De Verre Bergen

Lees verder

Raadsvragen: Kameel bij opening restaurant Tweede Middellandstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer