Land­aan­winning Feyenoord City omgeven door vaagheden


1 juni 2021

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de landaanwinning voor de private gebiedsontwikkeling van Feyenoord City. Dit onderdeel van de ontwikkeling is vooralsnog omgeven door onduidelijkheid en vaagheden en lijkt niet te stroken met eerder gemaakte besluiten van de gemeenteraad van Rotterdam.

Feyenoord City is een gebiedsontwikkeling in IJsselmonde, rond de Veranda en de huidige Stadiondriehoek met De Kuip als meest bekend gebouw. Een belangrijke component is de komst van een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas, waar de Partij voor de Dieren overigens al jaren tegen strijdt. Omdat het stadion deels in de rivier komt te liggen, moet er land 'aangewonnen' worden. Maar alhoewel voor het verwerven van alle grond voor onder het nieuwe stadion een al bestaande stichting (Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas) verantwoordelijk is, gaat de landaanwinning op een andere manier. Voor dit stukje grond onder het nieuwe stadion wordt een nieuwe stichting opgetuigd die als enige opdracht heeft de landaanwinning in goede banen te leiden. Dit betekent dat de nieuwe stichting de onderhandelingen gaat voeren met een baggeraar en straks ook exploitant wordt van het lapje grond, om deze vervolgens te verpachten aan de eigenaar van het nieuwe voetbalstadion. Dat is Stadion Feijenoord N.V..

Voor het nieuwe voetbalstadion verwerft de gemeente Rotterdam eerst alle grond onder het nieuwe voetbalstadion, om deze vervolgens in erfpacht uit te geven. In een eerder besluit van de gemeenteraad is afgesproken dat de gemeente Rotterdam alleen grond in erfpacht uitgeeft aan Stadion Feijenoord N.V., maar het aangewonnen land wordt in erfpacht uitgegeven aan de nieuw op te richten stichting. Het is daarmee ook gelijk onduidelijk of er nog altijd geen staatssteunrechtelijke toets op de gemeentelijke deelname aan Feyenoord City hoeft te gebeuren, omdat de landaanwinningsconstructie afwijkt van een advies hieromtrent.

Daarnaast is nog niet duidelijk hoeveel de landaanwinning moet gaan kosten; er moet immers nog een baggeraar worden gevonden. Toch heeft de gemeenteraad al een financieel totaalplaatje voorgeschoteld gekregen. En de financiële handel en wandel van Feyenoord City is ook al getoetst door een extern bureau. Dus wat als de kosten veel hoger uitvallen dan oorspronkelijk voorzien? Of wat als er knelpunten ontstaan tijdens de landaanwinning, bijvoorbeeld de verwerking van vervuild slib op deze locatie in de Nieuwe Maas? Niemand die het weet. En dat is bijzonder, want de gemeenteraad wordt geacht over een paar weken al een besluit te nemen om definitief in te stappen als co-financier in Feyenoord City.

En dan is er nog de governance binnen de stichting. Het is ons compleet onduidelijk hoe die stichting gaat opereren, wie er in het bestuur gaat zitten, welke contracten zij aangaat met de gemeente Rotterdam en wat de kosten zijn voor het in de lucht houden van dit zoveelste vehikel voor de totstandkoming van het nieuwe stadion. Vragen, vragen, vragen. Wij zijn daarom zeer benieuwd naar de antwoorden.

Gerelateerd nieuws

Stop foute biomassa in de Rotterdamse haven

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Negenklapper voor dier, milieu, natuur en klimaat!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft gisteren een megasucces behaald in de gemeenteraad. L...

Lees verder