Levende kerststal niet meer van deze tijd


10 december 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over levende kerststallen. Aanleiding voor onze vragen vormt de vergunningverlening van het college voor een evenement op het Rododendronplein in Schiebroek op zaterdag 21 december aanstaande waar een levende kerststal onderdeel is van het programma. Maar het organiseren van levende kerststallen is helaas wijdverbreid in Rotterdam en daarom willen we graag van het college weten hoe zij aankijkt tegen dit gebruik van dieren ter vermaak van mensen.

Voor levende kerststallen worden namelijk echte dieren gebruikt. Die dieren kunnen gedurende het evenement hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Zo staat de levende kerststal tijdens het evenement op het Rododendronplein in het midden van het evenemententerrein, ingeklemd tussen een partytent en een verwarmd terras en slechts luttele meters verwijderd van het podium waarop muziek zal worden gemaakt. Al deze omgevingsprikkels schaden het belang van de dieren. In de vergunning van het college van burgemeester en wethouders staan geen voorwaarden vermeld waaraan de organisator zich moet houden ten aanzien van dierenwelzijn. Dit is een slecht signaal van een overheid die stelt de belangen van dieren mee te nemen in haar afwegingen. Terwijl er bijvoorbeeld duidelijke geluidsvoorschriften zijn waaraan de organisator zich moet houden voor het belang van mensen, om zo bijvoorbeeld bezoekers van het evenement en omwonenden te beschermen tegen geluidsoverlast, ontbreken dergelijke bepalingen voor dieren in het geheel. Wat zijn eigenlijk de wettelijke geluidsvoorschriften als er dieren betrokken zijn? Dit is een van de elf vragen die wij aan het college van burgemeester en wethouders hebben gesteld.

Andere vragen gaan onder andere over het aantal levende kerststallen in de stad en of hiervoor ook dieren van Rotterdamse kinderboerderijen worden gebruikt. Wij mogen hopen van niet, want in de Rotterdamse dierenwelzijnsnota is dat nadrukkelijk verboden. Wat voor ons als een paal boven water staat, is dat levende kerststallen niet meer van deze tijd zijn. Het gebruik van dieren ter vermaak van mensen is sterk achterhaald en gelukkig zien steeds meer Rotterdammers de noodzaak in voor een meer ethische benadering van alle levende wezens, dus ook van dieren. Nu de beleidsmakers nog.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gedragstest voor personen die wapens bezitten

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Onze parken en kinderboerderijen het hele jaar vuurwerkvrij!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder