Snel duide­lijkheid over groen­am­bities van Rotterdam


27 januari 2020

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de schimmige gang van zaken rondom de groenambities van het college van burgemeester en wethouders. Momenteel spelen er twee zaken. Aan de ene kantstelt het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' dat er inhoogwaardig groen niet gebouwd wordt. Het collegevan burgemeester en wethouders heeft zich uiteraard te houden aan het coalitieakkoord. Aan de andere kant wil datzelfde collegeminimaal twintig hectare groen toevoegen aan wat er al in de stad te vinden is. Maar wij kunnen deze twee doelstellingen niet controleren, omdat we niet weten wat als hoogwaardig groen doorgaat en omdat bouwlocaties (dus die zijn gereserveerd voor bouwactiviteiten en niet gecompenseerd hoeven te worden) niet bij ons bekend zijn. Met andere woorden, we kunnen het college niet ter verantwoording roepen over haar groenbeleid omdat we te weinig informatie hebben.

Directe aanleiding van onze schriftelijke vragen vormt de bouwplannen van het college van burgemeester en wethouders voor de Parkhavenstrook. In het bestemmingsplan wordt dit aangeduid als 'groen', het is dus geen bouwlocatie. Maar het college van burgemeester en wethouders heeft ons te verstaan gegeven dat deze locatie altijd al als bouwlocatie werd beschouwd. Dit bevreemdt ons ten zeerste! Om die reden willen wij weten welke locaties nu al worden gereserveerd voor bouwactiviteiten en ook of er tussendoor nog nieuwe locaties aan de lijst mogen worden toegevoegd. Als dat zo is, dan is de groenambitie van het college van burgemeester en wethouders een loze belofte. Zo komt er geen nieuw groen bij, terwijl we dat juist heel erg nodig hebben in Rotterdam. Wij willen ook weten of nieuw toegevoegd groen blijft en niet alweer over een paar jaar plaats moet maken voor bebouwing. We leven toch niet in het stenen tijdperk?

De schriftelijke vragen vormen de opmaat voor een groot groendebat dat wij in de gemeenteraad willen hebben met het college van burgemeester en wethouders over de groenambities van de stad en hoe we omgaan met onze kwetsbare parken en natuurgebieden. Wij willen niet dat ons groen wordt opgeofferd voor de bouwwoede waarmee de stad momenteel te kampen heeft. Rotterdammers kunnen ervan op aan dat wij ons inzetten voor een groene stad!

Gerelateerd nieuws

Onze parken en kinderboerderijen het hele jaar vuurwerkvrij!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Stop met het gebruik van vislood!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder