Maak van de nieuwe norm voor recla­me­drukwerk geen papieren werke­lijkheid!


20 augustus 2020
De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over geadresseerd reclamedrukwerk 'aan de bewoners van'. Het is ons opgevallen dat adverteerders proberen om reclamedrukwerk toch te kunnen bezorgen bij huishoudens die met een NEE/NEE-sticker of NEE-JA-sticker hebben aangegeven dat ze dergelijk drukwerk niet willen ontvangen. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat dit de pogingen ondermijnt om ongevraagd reclamemateriaal tot het verleden te laten behoren.

Waar was het ons allemaal om te doen? In 2016 hadden wij een motie ingediend die het college van burgemeester en wethouders opriep om in plaats van een zogenoemd 'opt-outsysteem' (gebruikmakend van de bekende stickers) over te gaan op een 'opt-insysteem' waarin een ieder die niet expliciet aangeeft ongeadresseerd reclamedrukwerk te willen ontvangen, het ook niet ontvangt. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk heeft de wethouder verantwoordelijk voor duurzaamheid werk gemaakt van ons initiatief en komt er zo'n opt-insysteem. Dit gaat tonnen aan papier besparen, wat beter is voor milieu en klimaat. Het overgrote deel van alle bezorgde reclamefolders en -flyers belandt namelijk ongelezen bij het oud papier of - erger - bij het restafval.

Helaas is het zo dat adverteerders nog altijd manieren verzinnen om reclamemateriaal bij huishoudens te bezorgen die daar niet om hebben gevraagd. Dit doen ze via 'direct mail', waarbij ze het drukwerk adresseren 'aan de bewoners van' een postadres gevolgd door de adresgegevens. Op deze manier houden de adverterende bedrijven zich weliswaar aan de wet, maar het gaat lijnrecht in tegen de wens die bewoners nu al met een NEE-NEE-sticker of NEE-JA-sticker kenbaar hebben gemaakt. En die wens is simpel: ze willen geen reclame in de brievenbus ontvangen. Ook is 'direct mail' nog altijd toepasbaar als het opt-insysteem daadwerkelijk een feit wordt. Wij willen om die reden dat de wethouder verantwoordelijk voor duurzaamheid zich nu al gaat bezinnen over mogelijke actie tegen deze bedrijven. Laat de nieuwe norm voor reclamedrukwerk geen papieren werkelijkheid worden!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Experiment met lanthaan in de Kralingse Plas

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Bescherm kwetsbare diersoorten in Rotterdam!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder