Expe­riment met lanthaan in de Kralingse Plas


3 augustus 2020
De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over een chemisch experiment in de Kralingse Plas. Het college is namelijk voornemens om lanthaan te gebruiken om zo blauwalg tegen te gaan. Lanthaan is een chemisch element. Op dit moment vinden er al proeven plaats met lanthaan in dit oppervlaktewater.

Opnieuw wordt er een chemisch middel ingezet om blauwalg in de Kralingse Plas te bestrijden. Enkele jaren geleden werd er al waterstofperoxide gebruikt, wat een desastreus effect had op de vissen die in de Kralingse Plas leven. Toen stierf ruim negentig (!) procent van de vissen door toedoen van deze stof. Omdat het niet bekend is wat lanthaan met de vissen doet en met het onderwaterleven in meer algemene zin, willen wij pas op de plaats. Wat ons betreft moet vooraf geen enkele twijfel bestaan over de gevolgen van lanthaan voor flora en fauna. Dat is nu niet het geval. Maar wij hebben bovenal principiële bezwaren tegen het gebruik van chemische middelen in de vrije natuur. Die horen er simpelweg niet thuis.

Lanthaan heeft als doel om fosfaat te binden. Fosfaat is de belangrijkste voedingsbron voor algen. Wij zien veel meer heil in maatregelen waar geen chemische middelen voor hoeven te worden gebruikt, zoals het afdekken van de fosfaatrijke kleibodem van de Kralingse Plas met een zandlaag. En er kan ook van alles worden gedaan aan het beperken van de toevoer van fosfaat. Zo is het wat ons betreft meer dan logisch dat overstort van het riool (met fosfaatrijk afvalwater) in ieder geval niet meer plaatsvindt in een kwetsbaar en deels gesloten ecosysteem als de Kralingse Plas.

Gerelateerd nieuws

De effecten van ruimtelijke ordening op de gevolgen van klimaatverandering

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Maak van de nieuwe norm voor reclamedrukwerk geen papieren werkelijkheid!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over geadresseerd reclam...

Lees verder