MOTIE Herziene motie 'Opt-insysteem ongea­dres­seerd drukwerk'


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Bewoners momenteel met NEE/NEE en NEE/JA stickers kenbaar kunnen maken ongeadresseerd drukwerk niet te willen ontvangen;

mede constaterende dat

  • Het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam (D66, VVD, SP) heeft aangegeven snel een JA/JA sticker te willen gaan introduceren zodat bewoners kunnen aangeven ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen;

overwegende dat

  • Veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen bij het oud papier doen;
  • De gemeente Amsterdam heeft becijferd dat al dit drukwerk gelijk staat aan het kappen van ruim 10.000 bomen per jaar;

voorts overwegende dat

  • Het introduceren van een JA/JA sticker mogelijk kan worden geregeld in de afvalstoffenverordening of de algemene plaatselijke verordening (APV);

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of een opt-insysteem voor ongeadresseerd drukwerk met gebruikmaking van een JA/JA sticker in Rotterdam juridisch mogelijk is;
  • De Raad nog voor de Kaderbrief 2016 te rapporteren over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, Nida

Tegen

Lees onze andere moties

  MOTIE Onderzoek distributiecentra voor clusteren vervoersstromen

Lees verder

MOTIE Elektriciteitscentrales voor dieselschepen in de stadshavens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer