MOTIE Herziene motie 'Opt-insysteem ongea­dres­seerd drukwerk'


21 maart 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van Programma Duurzaam 2015-2018, 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer',

constaterende dat

  • Bewoners momenteel met NEE/NEE en NEE/JA stickers kenbaar kunnen maken ongeadresseerd drukwerk niet te willen ontvangen;

mede constaterende dat

  • Het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam (D66, VVD, SP) heeft aangegeven snel een JA/JA sticker te willen gaan introduceren zodat bewoners kunnen aangeven ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen;

overwegende dat

  • Veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen bij het oud papier doen;
  • De gemeente Amsterdam heeft becijferd dat al dit drukwerk gelijk staat aan het kappen van ruim 10.000 bomen per jaar;

voorts overwegende dat

  • Het introduceren van een JA/JA sticker mogelijk kan worden geregeld in de afvalstoffenverordening of de algemene plaatselijke verordening (APV);

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of een opt-insysteem voor ongeadresseerd drukwerk met gebruikmaking van een JA/JA sticker in Rotterdam juridisch mogelijk is;
  • De Raad nog voor de Kaderbrief 2016 te rapporteren over de voortgang hieromtrent;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, Nida

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer